ZAMĚSTNANCŮM/STUDENTŮM --> Open access (OA)

ikona open access

Co je open access (OA)?

Open access (OA) neboli otevřený přístup k informacím je všeobecně chápán jako přístup, který neklade nároky na straně konzumenta dané informace, ta je pro něj vždy zadarmo. Například Wikipedia, která definuje OA následovně, je sama nositelem myšlenky otevřeného přístupu. Tedy toho, že také za přispění převratného rozvoje technologií mohou být prolomeny tradiční představy, jako třeba ta, že za vše musí každý platit. Navíc je statisticky prokázáno, že autoři publikující v časopisech na principu OA mají následně vyšší citovanost (i s rychlejším časovým nástupem), než je tomu u časopisů, které mají restrikce na plný text.

Příjemce informace tedy nenese náklady spojené s uveřejněním informace, nestará se o její dostupnost (ta je mu vždy garantována 24/7), je vázán pouze citační etikou.

"3B" - 3 pilíře open accessu + další iniciativy

Historicky vznikly 3 iniciativy, které vyústily do 3 zásadních memorand. Univerzita Karlova se připojila k Berlínské deklaraci v roce 2013.

Zelená cesta vs. zlatá cesta vs. diamantová (platinová) cesta

Na vědeckém poli se ve vztahu k OA časem vyvinuly 3 cesty, po kterých se dá jít. Jedna vede přes repozitáře, ale u ní řešíte verzi uložené práce, druhá zpravidla klade finanční překážky a třetí cesta by břemeno financí od autorů zcela odňala.

  • zelená cesta (green OA route, OA self-archiving)

Principem je uložení (autoarchivace) autorské verze (preprintu, postprintu, vydavatelské verze) článku (kvalifikační práce atp.) v některém z otevřených repozitářů (oborový, institucionální). Možný princip embarga zpravidle ne delšího 6 nebo 12 měsíců. Nemusí se vždy jednat o práce prošlé recenzním řízením.

  • zlatá cesta (gold OA route)

Principem je, že otevřený přístup k publikacím poskytují vydavatelé, kteří publikaci zveřejní pro konzumenty informace zdarma. Zpravidla se vybírají pouze pro poplatky na straně autora ve formě (APC - article processing charge). Tradiční vydavatelé často využívají tzv. hybridní model, v rámci čísla, které obsahuje pouze články pro předplatitele, vydají některé články zdarma v režimu zlaté cesty open access.

  • diamantová (platinová) cesta (diamond/platinum OA route)

Na významu dnes nabývá i třetí cesta publikování označovaná termínem diamantová nebo platinová cesta. Časopisy a články v nich jsou pak placené dotacemi, z prací dobrovolníků, z grantů anebo z reklamy, tedy nikoli publikujícími autory. Zájemci se mohou seznámit s Action Plan for Diamond Open Access.

Vouchery, slevy na publikování

Úvod ke slevám na publikování

Následující výčet slev na publikování ve vztahu k vydavatelům není kompletní, slevy poskytují také vydavatelství mimo oblast medicíny a nemá význam je zde uvádět. Celou šíři poplatků a podmínek má na starosti Centrum pro podporu open science na UK. Tokeny jsou rozdělovány centrálně na základě jednoduchého pravidla "first come, first served". Aktuální počet/zůstatek tokenů vždy nejprve konzultujte právě s Centrem pro podporu open science.


American Chemical Society:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.


Cambridge Univerity Press:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.


Karger Publishers:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku při publikování v plně otevřených (Full Open Access) anebo hybridních časopisech (tituly s Author's ChoiceTM službou).


Lippincott Williams & Wilkins / Wolters Kluwer Health:

Všichni korespondenční autoři z lékařských fakult na UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačních poplatků.


MDPI:

Univerzita Karlova získala 10% slevu na APC od vydavatele MDPI. Výši slevy můžete zkontrolovat v rámci Institutional Open Access Program. Jako autoři používejte institucionální e-mailovou adresu (doména: cuni.cz).
MDPI provází také několik kontroverzí: pochybnost na Wikipedii, analýza Centra pro podporu OS na UK, varování z 2. LF a za zmínku stojí i obsáhlý článek v časopise Scientometrics, a v neposlední řadě stanovisko VR UK z března 2023.


Oxford University Press:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK. U některých časopisů žádat o slevu není možné, výjimky naleznete zde.


Royal Society of Chemistry:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku v hybridních i plně otevřených časopisech vydavatelství. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.


Sage:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít 20% slevy u většiny OA titulů a také slevu 200 GBP pro publikování v režimu Open Access v hybridních titulech v předplácených kolekcích Sage. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK. APC je hrazeno mimo smlouvy s CzechELib.


Springer Nature:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku v hybridních titulech (Springer, Adis, Palgrave a Academic Journals on Nature.com). Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.


Taylor & Francis:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku v hybridních časopisech Open Select Journals. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.


Wiley:

Všichni korespondenční autoři z UK mají možnost využít úplného odpuštění publikačního poplatku v hybridních časopisech. Nutnost použít institucionální email a správnou afiliaci ve vztahu k UK.

Důležité odkazy spojené s OA

Všeobecné věci kolem OAHorizon Europe, repozitáře, datové sety, data management planOA časopisy, OA monografie, OA vydavateléCOPE, svobodné licence (Creative Commons), SHERPA/Romeo

  • COPE = Committee on Publication Ethics
  • Creative Commons - systém svobodného udělování práv a licencí k dílům
  • Sherpa Romeo - stránka ohledně copyrightu vydavatelů a archivní politice
  • prezentace k ESF projektu o open access


Publikování v rámci OA na LFP

Pro naše autory, kteří zamýšlejí publikovat cestou open access a bude s tím spojená nějaká finanční zátěž, je připraveno Opatření děkana č. 3/2016, kterým je nutné se řídit:

Predátoři

Časem se bohužel začali vyskytovat tzv. predátoři otravující nejen myšlenku open access. Po kliknutí se dozvíte jejich charakteristiku a jak se jim vyhnout.

lanl.arXiv.org, NEC Research Institute, PubMed Central

Snahou iniciativ angažovaných v OA je poskytnout plný text článku z odborného časopisu bez velké časové prodlevy od vydání (tzv. princip embarga) nebo rovnou zajistit všem rovný přístup. Touto cestou se již vydali autoři z ostatních nelékařských věd: lanl.arXiv.org, NEC Research Institute.

V oblasti medicíny se také objevila iniciativa Public Library of Science (PLoS), která vyústila v provozování PubMed Central. V PubMed Central jsou články z časopisů ne starší než 6 měsíců, což je hlavní myšlenka PLoS.

BioMed Central (BMC)

Chtěli bychom vyzdvihnout další projekt na bázi OA, a to BioMed Central (BMC). BioMed Central je vydavatelstvím, které publikuje okolo 200 časopisů z oblasti (bio)medicíny.

Vřele proto doporučujeme počítat s částkou na publikování do vašich projektů, grantů, výzkumných záměrů atd. V cizině naprosto běžná věc, u nás je důležité, aby se začlenění finančního rámce spojeného s publikováním vžilo především ze strany posuzovatelů předkládaných projektů.

sestaveno také s využitím materiálů a souhlasem autorky:
diplomová práce Mgr. Burešové o BMC, přednáška Mgr. Burešové o BMC


Podpořeno projektem Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

logo OP VVV

JSME NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Facebook  Twitter  Instagram  YouTube

ZKRATKY VE ZKRATCE

Alma|Caslin| DSpace|Ebook Central| Eduroam|EndNoteBasic|InCites| Journal Citation Reports|Moodle|Open access|OBD|ORCID, ResearcherID, Scopus Author ID| PEZ|SciVal|Turnitin| UKAŽ|UpToDate Anywhere| vzdálený přístup do elektronických zdrojů na UK|Web of Science|

RYCHLÝ PŘEHLED

SPŘÍZNĚNÉ ODKAZY

LÉKAŘSKÉ KNIHOVNY UK